Uriarte Service
Uriarte Service Ang Pilipino In English På dansk   Print    Ang Magulang Puno β 
 
Paliwanag:
Kulay sa teksto: Asul ay isang tao. Pula ay isang babae. Abo ay isa na ito ay hindi kabilang sa amin ng higit pa.
Kulay sa hangganan: Abo hangganan - Ang teksto ay ang pangalan ng partner. Abo hangganan nang walang teksto ay kung hindi pa ay nagsimula ng isang tao sa isang pamilya.

Mga Magulang Mga Anak Inapo Apo sa Tuhod


Na-update sa 3.9.2018