Uriarte Service
Uriarte Service Ang Pilipino In English På dansk   Print    Maligayang pagdating sa aming website β 
 
Dito mababasa ninyo ang ibang impormasyon tungkol kina Aaron at Maria Uriarte maging ang mga kasunod pang henerasyon.

Ang pamilya sa kasalukuyan (2015) ay binubuo ng walong (8) mga anak, dalawamput-tatlo (23) mga apo at dalawampu't-isang (24) mga apo-sa-tuhod.

Tingnan ang iba pa sa ilalim ng Puno ng Pamilya (Family Tree).

Ang pamilyang ito ay nagmula sa isla ng Mindanao, sa munting baryo ng Union, bayan ng Madrid (Surigao del Sur).

Dito ay mayroon silang maliit na sakahan na malapit at maaaring malakad patungong Union Beach. Ang sakahan ay tinatamnan ng palay.

Sa kasalukuyan, anim (6) ang kanyang anak na naninirahan sa Lipa (Batangas), ang isa (1) ay sa Makati ( Metro Manila) at ang isang anak na si Nicanor ay naninirahan kasama ng kanyang may bahay na si Maria Fe sa Union.

Dalawamput-tatlo ang kanyang apo. Si Randy ang pinakamatanda (1976) at si Aliya ng pinakabata (2006). Lahat ng kanilang mga apo ay naninirahan sa Pilipinas, ngunit ang isa sa kanila ay naghahanapbuhay sa Dubai. Si Jackielyn Nissen naman ay nakapag asawa ng isang Dane.Ang pinakamatanda sa kanilang mga apo-sa-tuhod ay sina Mary Angelika at Kyla Erika Abaquita na kapwa ipinanganak taong 2000.


 
Tuwing magkakasama-sama ang pamilya, hindi mawawala ang pag-kuha ng lalarawan
ng apat na magkakapatid na babae, ngayon ay kasama na rin pati mga kalalakihan.


Isa ka ba sa nasa Puno ng Pamilya, maaari kang magkaroon ng libreng email-address tulad ng IyongPangalan@uriarte.ph.

Nais mo bang magkaroon ng sariling pahina tungkol sa iyo, maaari kitang gawan at ito ay libre lang. Andres

Na-update sa 3.9.2018